miRBase entry: pde-MIR952c

Stem-loop pde-MIR952c


Accession
MI0022110
Description
Pinus densata pde-MIR952c precursor miRNA
Gene family
MIPF0000426; MIR952

Literature search
1 open access papers mention pde-MIR952c
(2 sentences)

Sequence

gcgagcuaucgaaggagagaaccaguggcguauugAACAGAACAUGCCAUUGGUGgaguaaguacgucaaggcacgaaacagaauuaauuuugauuaacguuuuauuaaccuucaacucugcauuggccuauggcaguuccucaaggucacaucgauggacugggggcgugauacaaggcguaguccgcugguuucugccaccguugggacucuccccaaccuauucucagcugcaacauucacaaguuauuuacaauguugcauccgagaauaaaaugggaagacugcaaagcgucgcaacaaccagcuuuguaucagcgccccaacuggugugaguuuggggaacugccacaugccaagccagacuugcaugcuaguaaaacauuauucgaaauuacuucuauuuuguuuguugacauacuuccuccgccaaugacacgcucaguucaauuugcugaugguuc
.(((....))).......((((((..((((.(((((((.((.(.((.(((((((((((.(((((.(((((.(.((((((.((((.(((((((((.(((.(((((((((.(...(((.((((..(((((...(((((((((((((((.((((((((..(.....(((((((((((((((((.........(((((..(((...((((.(.(.(((.((((...(((((((.(.(((((((((..............))))))))).).)))))))...)))).))).).)..))))..)))..)))))))))))))))).))))))..))))))))).)))))))))))))))...)))))..)))).)))...).))))))))).))).))))))))).)))).)))))).).))))).))))).))))))))))).)).).)).))))))).))))..))))))

Structure
gcgagcuaucgaaggaga   gu  u    A A A C      u   c   g c   c  u     u  c     a cuu  c  ca   cua        g    au gacug   -      guaguccgc   uc  cac  -g g c  c  acc    a c     cacaag 
         gaacca ggcg auugAAC GA C UG CAUUGGUGgag aagua gucaa g acgaaa agaa uaauuuuga uaa guuuuauua c  caa ucug uuggc  uggcaguuccucaag ucacaucg g   ggggcg ugauacaaggc     ugguu ugc  cguu g a ucu ccca  uauucuc g ugcaacauu   u
         |||||| |||| ||||||| || | || ||||||||||| ||||| ||||| | |||||| |||| ||||||||| ||| ||||||||| |  ||| |||| |||||  ||||||||||||||| |||||||| |   |||||| |||||||||||     ||||| |||  |||| | | ||| ||||  ||||||| | |||||||||    
         cuuggu ucgu uaacuug cu g ac guaaccgccuc uucau caguu u uguuuu ucuu auuaaagcu auu caaaaugau g  guu agac aaccg  accgucaagggguuu aguguggu c   ccccgc acuauguuucg     accaa acg  gcga c u aga gggu  auaagag c acguuguaa   u
------------------   ag  u    a c c a      c   a   g u   a  c     u  a     c uac  c  cg   uac        g    -- ---aa   g      ---------   ca  -cu  aa g c  a  aaa    c u     cauuua 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pde-miR952c

Accession MIMAT0025346
Description Pinus densata pde-miR952c mature miRNA
Sequence 36 - AACAGAACAUGCCAUUGGUG - 55
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22480283
  Transcriptome-wide identification and characterization of miRNAs from Pinus densata
  Wan LC, Zhang H, Lu S, Zhang L, Qiu Z, Zhao Y, Zeng QY, Lin J
  BMC Genomics (2012) 13:132