miRBase entry: pde-MIR952b

Stem-loop pde-MIR952b


Accession
MI0022109
Description
Pinus densata pde-MIR952b precursor miRNA
Gene family
MIPF0000426; MIR952

Literature search
1 open access papers mention pde-MIR952b
(2 sentences)

Sequence

gcgagcuaucgaaggagagaaccaguggcguauugAACAGAGCAUGCCAUUGGUGgaguaaguacguccagggacgaaacagaauuaauuuuuuugauuaacauuuuauuaaccuccaacucugccuuggccuauugcaguuccugaaggucacaucgacuggggcgugauacaaggcguagucggcuggcugcugccaccguugggacucucccaaccuauucucaucuacaacguuaaaaaguuacuuacauuguugcagccgagaauaaaaugggaagacuccaaagggucgcaccaaccagccaauugcgcuuuguaucagcgcgccaacuggugugagcuuugggaauugccauacgccaagccagacuugcaugcuaguaaaacauuauucgaaauuacuucuauuuuguuuguugacauacuuccuccgccaaugacacgcucaguucaauuugcugaugguuc
.(((....))).......((((((..((((.(((((((.((((.((.(((((((((((.(((((.(((.(.((((((((.((((.(((((((...((.(((..((((((((.(...(((.((((.((((((.(((.(((((((((((((.((((((((..(((.(((((((((((((((((((.((((((.((.(((.(((.((.(((.(((((((...(((((((..((.(((((..................))))).))..)))))))...)))).))).))).)).))).))).)).)))))).)))))))))))))))).))).)))..)))))))).))))))))))))).))).)))))).)))).)))...).))))))))..))).))))))))).)))).)))))))).).))).))))).))))))))))).)).)))).))))))).))))..))))))

Structure
gcgagcuaucgaaggaga   gu  u    A  A C      u   c  c g    c  u    uuu u  ca    a cuc  c  c   c  u       g    ac  g  -        c   c c  c  g g  c  -  acc    au a   uuaaaaag 
         gaacca ggcg auugAAC GAGC UG CAUUGGUGgag aagua guc a ggacgaaa agaa uaauuuu  ga uaa uuuuauua c  caa ucug cuuggc uau gcaguuccugaag ucacaucg ugg gcg ugauacaaggcguagu ggcugg ug ugc acc uu gga ucu ccca  uauucuc cu caacg    u
         |||||| |||| ||||||| |||| || ||||||||||| ||||| ||| | |||||||| |||| |||||||  || ||| |||||||| |  ||| |||| |||||| ||| ||||||||||||| |||||||| ||| ||| |||||||||||||||| |||||| || ||| ||| || ||| ||| ||||  ||||||| || |||||     
         cuuggu ucgu uaacuug cucg ac guaaccgccuc uucau cag u uuuguuuu ucuu auuaaag  cu auu aaaaugau g  guu agac gaaccg aua cguuaaggguuuc aguguggu acc cgc acuauguuucgcguua ccgacc ac acg ugg aa ccu aga gggu  auaagag ga guugu    u
------------------   ag  u    a  c a      c   a  u g    a  c    --- u  ac    c uac  c  c   c  c       g    ca  g  g        a   a c  c  g a  c  a  aaa    cc c   uacauuca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pde-miR952b

Accession MIMAT0025345
Description Pinus densata pde-miR952b mature miRNA
Sequence 36 - AACAGAGCAUGCCAUUGGUG - 55
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22480283
  Transcriptome-wide identification and characterization of miRNAs from Pinus densata
  Wan LC, Zhang H, Lu S, Zhang L, Qiu Z, Zhao Y, Zeng QY, Lin J
  BMC Genomics (2012) 13:132