miRBase entry: gma-MIR4400

Stem-loop gma-MIR4400


Accession
MI0016557
Description
Glycine max gma-MIR4400 precursor miRNA


Sequence

cggaagacucuucuUUCGGAAAAAUUCUGGAAGACGUCacuccgaaaaacuccuagaagaaccuucuuccggaagaagaaggugggccucccgaagaacuccagaauacguucugcaaggacgugucccggaauuuuuucgaaagaagggucuucug
((((((((((((((((((((((((((((((.(.(((((.((...................(((((((((.....)))))))))(((...)))..(((((..........)))))...))))))).).))))))))))))))))))))))))))))))

Structure
               A G   a ---------------ccgaaaaacuccuagaaga     c 
cggaagacucuucuUUCGGAAAAAUUCUGG A ACGUC cu                 accuucuuc g
|||||||||||||||||||||||||||||| | ||||| ||                 ||||||||| g
gucuucugggaagaaagcuuuuuuaaggcc u ugcag ga                 uggaagaag a
               c g   - acgucuugcauaagaccucaagaagcccuccggg     a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr20: 1756046-1756202 [+]

Database links

Mature gma-miR4400

Accession MIMAT0018316
Description Glycine max gma-miR4400 mature miRNA
Sequence 15 - UUCGGAAAAAUUCUGGAAGACGUC - 38
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 20122185
  Prediction of novel miRNAs and associated target genes in Glycine max
  Joshi T, Yan Z, Libault M, Jeong DH, Park S, Green PJ, Sherrier DJ, Farmer A, May G, Meyers BC, Xu D, Stacey G
  BMC Bioinformatics (2010) 11:S14