miRBase entry: gma-MIR4367

Stem-loop gma-MIR4367


Accession
MI0016507
Description
Glycine max gma-MIR4367 precursor miRNA


Sequence

caauuuccaucaaaacaauacuccccuaaaaccuagaacaaaauaugauauaauugauuuacuucacuaggguucaggacaauauucaaucaugcuuggcucacugcaggacaaugcuagucauucucucacaugauugaauauuaucCUGAACCCUAGCGAAGUAAAUCaauuguaucauaucuuguucuagguuuuaggaaagcauugucuugauggaaauug
(((((((((((((.(((((.((..(((((((((((((((((.(((((((((((((((((((((((.(((((((((((((.((((((((((((((..(((((....(((......))).)))))........)))))))))))))).))))))))))))).))))))))))))))))))))))).)))))))))))))))))..)).))))).)))))))))))))

Structure
       a   a cc         a            a       c       ------cu   cacu  gg 
caauuuccaucaa acaau cu ccuaaaaccuagaacaa auaugauauaauugauuuacuuc cuaggguucagga aauauucaaucaug    uggcu  gca a
||||||||||||| ||||| || ||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| ||||||||||||||    |||||  |||  
guuaaagguaguu uguua ga ggauuuuggaucuuguu uauacuauguuaaCUAAAUGAAG GAUCCCAAGUCcu uuauaaguuaguac    acuga  cgu c
       c   c aa         c            C       a       acucucuu   ---u  aa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr1: 2417160-2417384 [+]

Database links

Mature gma-miR4367

Accession MIMAT0018266
Description Glycine max gma-miR4367 mature miRNA
Sequence 149 - CUGAACCCUAGCGAAGUAAAUC - 170
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 20122185
  Prediction of novel miRNAs and associated target genes in Glycine max
  Joshi T, Yan Z, Libault M, Jeong DH, Park S, Green PJ, Sherrier DJ, Farmer A, May G, Meyers BC, Xu D, Stacey G
  BMC Bioinformatics (2010) 11:S14