miRBase entry: gma-MIR4366

Stem-loop gma-MIR4366


Accession
MI0016506
Description
Glycine max gma-MIR4366 precursor miRNA

Literature search
1 open access papers mention gma-MIR4366
(1 sentences)

Sequence

aagagaugugaaaacaccuuagaaguugagcuagauagaaaaagaaaggcucuugaaacaagauccaaauuccucaaagcaugcaaaccaaccaacaaaucucuacuuaguagggaguccccuuucaaaaaauuggagaagguaaauccCUACUUAGUAGAGAUUUGUUGGuugguuugcaugcuuuggggaauuuggaucuuguuucaacagccuuuccuuuuauaucuaacucaacuucuaagguguuuucacaucucuu
((((((((((((((((((((((((((((((.((((((.((((.((((((((.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.((((((((....((((((((....)))))..)))....)))))))).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).)))))))).)))).)))))).))))))))))))))))))))))))))))))

Structure
               c   g  a    c                            u    gucc  --   a 
aagagaugugaaaacaccuuagaaguugag uagaua aaaa gaaaggcu uugaaacaagauccaaauuccucaaagcaugcaaaccaaccaacaaaucucuacu aguaggga  ccu uucaa a
|||||||||||||||||||||||||||||| |||||| |||| |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||  ||| ||||| 
uucucuacacuuuuguggaaucuucaacuc aucuau uuuu cuuuccga aacuuuguucuagguuuaagggguuucguacguuugguuGGUUGUUUAGAGAUGA UCAUCccu  gga agguu a
               a   a  c    c                            U    aaau  ag   a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr5: 29557157-29557418 [-]

Database links

Mature gma-miR4366

Accession MIMAT0018265
Description Glycine max gma-miR4366 mature miRNA
Sequence 150 - CUACUUAGUAGAGAUUUGUUGG - 171
Evidence experimental
Illumina [1-2]

References

 1. PubMed ID: 20122185
  Prediction of novel miRNAs and associated target genes in Glycine max
  Joshi T, Yan Z, Libault M, Jeong DH, Park S, Green PJ, Sherrier DJ, Farmer A, May G, Meyers BC, Xu D, Stacey G
  BMC Bioinformatics (2010) 11:S14

 2. PubMed ID: 24475082
  Systems and evolutionary characterization of microRNAs and their underlying regulatory networks in soybean cotyledons
  Goettel W, Liu Z, Xia J, Zhang W, Zhao PX, An YQ
  PLoS One (2014) 9:e86153