miRBase entry: gma-MIR4350

Stem-loop gma-MIR4350


Accession
MI0016480
Description
Glycine max gma-MIR4350 precursor miRNA


Sequence

ucaaaauUCAAAUGAUUUUGUGUCGUUGGuucaucaauucaaaauuuucaauaugccauuuucacaaacucugguaaucgauuaccaaagaauuugugaaaaugacauauugaaaauuuugaacugaugaacuaacggcacaacauuauuugaauuuuga
((((((((((((((((.(((((((((((((((((((.((((((((((((((((((.((((((((((((.((((((((....)))))..))).)))))))))))).)))))))))))))))))).))))))))))))))))))).))))))))))))))))

Structure
        U          a         c      c  --   u 
ucaaaauUCAAAUGAU UUGUGUCGUUGGuucauca uucaaaauuuucaauaug cauuuucacaaa ucu gguaa c
|||||||||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||| ||| ||||| 
aguuuuaaguuuauua aacacggcaaucaaguagu aaguuuuaaaaguuauac guaaaaguguuu aga ccauu g
        c          c         a      a  aa   a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature gma-miR4350

Accession MIMAT0018239
Description Glycine max gma-miR4350 mature miRNA
Sequence 8 - UCAAAUGAUUUUGUGUCGUUGG - 29
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 20122185
  Prediction of novel miRNAs and associated target genes in Glycine max
  Joshi T, Yan Z, Libault M, Jeong DH, Park S, Green PJ, Sherrier DJ, Farmer A, May G, Meyers BC, Xu D, Stacey G
  BMC Bioinformatics (2010) 11:S14