miRBase entry: gma-MIR4364b

Stem-loop gma-MIR4364b


Accession
MI0016475
Description
Glycine max gma-MIR4364b precursor miRNA
Gene family
MIPF0001165; MIR4364


Sequence

ugaaaaUAACAACAGCGGAAGAACCUUCUUccgugcgaucucacagaagaaucuuguucugugcgaauccacggaagaagguucuuccgcuauuguuauuuuc
.(((((((((((.((((((((((((((((((((((.((((.(((((((........))))))).).))))))))))))))))))))))))).)))))))))))

Structure
u      C           c  - u    gaa 
 gaaaaUAACAA AGCGGAAGAACCUUCUUccgug gau c cacagaa  u
 ||||||||||| |||||||||||||||||||||| ||| | |||||||  
 cuuuuauuguu ucgccuucuuggaagaaggcac cua g gugucuu  c
-      a           -  a c    guu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr18: 46677081-46677183 [+]

Database links

Mature gma-miR4364b

Accession MIMAT0018234
Description Glycine max gma-miR4364b mature miRNA
Sequence 7 - UAACAACAGCGGAAGAACCUUCUU - 30
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 20122185
  Prediction of novel miRNAs and associated target genes in Glycine max
  Joshi T, Yan Z, Libault M, Jeong DH, Park S, Green PJ, Sherrier DJ, Farmer A, May G, Meyers BC, Xu D, Stacey G
  BMC Bioinformatics (2010) 11:S14