Stem-loop sequence bdi-MIR5170

AccessionMI0018139 (change log)
DescriptionBrachypodium distachyon miR5170 stem-loop
Stem-loop
  -----------------------------------------------guauagucaauguauuuuggaaaucgagacuuacgaucauugaacuugucgaaacgucccacguaugaucaccgacgca        gguugcca   ca -uu          ---   c uu  u   -----au  uc a 
5'                                                                gugucgccugugcua    gcucag cg  uuuugcaauuuguccccuga  auaau cc gcgg gggac    gcug c c
                                                                 |||||||||||||||    |||||| ||  ||||||||||||||||||||  ||||| || |||| |||||    |||| | 
3'                                                                cgcaguggauacgau    ugaguc gc  aaaacguuaaacgggggacu  uauua gg ugcu cccug    cgac g g
  uaggugacuucaagugacuugaaccaaaguuaagaguuaaaucagugacauaaaauuuuuaguuuugaaugccagugaguugaacuacuuuauaugguguauaacaugacauaaagauggcauaca        --------   uc cuu          ucu   u --  -   aauuaac  cc u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Bd21; GCA_000005505.1) Overlapping transcripts
1: 56853936-56854310 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence bdi-miR5170

Accession MIMAT0020714
Sequence

287 - 

ucaucaaguugagugaccgua

 - 307

Get sequence
Evidence not experimental

References

1
PMID:21371551 "Implementation of a de novo genome-wide computational approach for updating Brachypodium miRNAs" Baev V, Milev I, Naydenov M, Apostolova E, Minkov G, Minkov I, Yahubyan G Genomics. 97:282-293(2011).