Stem-loop sequence hvu-MIR5048a

AccessionMI0017935 (change log)
Previous IDshvu-MIR5048
DescriptionHordeum vulgare miR5048 stem-loop
Gene family MIPF0001453; MIR5048
Literature search

5 open access papers mention hvu-MIR5048a
(27 sentences)

Stem-loop
  u  c      ggu       ggug  u  u  ---  u  u  u   c    u  -    uu    cuuucaugagaaaugauugucccacaugcauauccaugacuaaaaaaagcaaaaaaguaauaauuggguguuguguucu 
5' cuag aauauauuugca  uuuaggucuaagu  aaua cga cucu  gaa aua uga aaccuu acaaauu gcu gauuauuu guagcgcu                                        c
  |||| ||||||||||||  |||||||||||||  |||| ||| ||||  ||| ||| ||| |||||| ||||||| ||| |||||||| ||||||||                                        
3' gauc uuauaugaacgu  agauccagauuua  uuau guu gaga  cuu uau auu uuggaa uguuuaa uga cuaguaag uaucguga                                        a
  g  u      -ac       auug  -  -  acg  c  u  u   -    -  a    -u    aauaguaauaccuaaguacguauuaguuucguaaguagaaggaaguguucaaaaacaauuugaaaagguagaaagaaac 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Database links

Mature sequence hvu-miR5048a

Accession MIMAT0020544
Previous IDshvu-miR5048
Sequence

11 - 

uauuugcagguuuuaggucuaa

 - 32

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21352554 "Discovery of barley miRNAs through deep sequencing of short reads" Schreiber AW, Shi BJ, Huang CY, Langridge P, Baumann U BMC Genomics. 12:129(2011).