Stem-loop sequence osa-MIR2872

AccessionMI0013037 (change log)
DescriptionOryza sativa miR2872 stem-loop
Literature search

2 open access papers mention osa-MIR2872
(2 sentences)

Stem-loop
  cuuaga   uca         ua  u    u ugauu   c       auggcaacaggaugcucgaucuuccaucagguaaagauaacucuugauuuggcgaaaacuugucacacaugauuugacuuucgaucaacacgaucuaaacuugcaauuucag 
5'    uuauu  uaguucgguuuguagaa cca cuucgagu cu   aauca ucaucugcaauug                                                        c
     |||||  ||||||||||||||||| ||| |||||||| ||   ||||| |||||||||||||                                                         
3'    agugg  aucaagccaaacaucuu ggu gaagcuca ga   uuagu aguagacguuaac                                                        a
  -----a   -ug         gg  u    c ----u   a       ucgauguuagauggaaaaagaacgaacauaagaagcuaagcguacguuccuaaucggaagagucacuuccgguuagucuaaagccgugccaaccauugaucuuuucuguacc 
Get sequence
Deep sequencing
37 reads, 0 reads per million, 2 experiments
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (MSU7) Overlapping transcripts
Chr11: 2524994-2525353 [+]
intergenic
Clustered miRNAs
< 10kb from osa-MIR2872
osa-MIR1862eChr11: 2523232-2523324 [+]
osa-MIR2872Chr11: 2524994-2525353 [+]
Database links

Mature sequence osa-miR2872

Accession MIMAT0013822
Sequence

331 - 

ugggguucuacaaaccgaacu

 - 351

Get sequence
Deep sequencing3 reads, 2 experiments
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:19903869 "Rice MicroRNA effector complexes and targets" Wu L, Zhang Q, Zhou H, Ni F, Wu X, Qi Y Plant Cell. 21:3421-3435(2009).