miRBase entry: csi-MIR12107

Stem-loop csi-MIR12107


Accession
MI0039690
Description
Citrus sinensis csi-MIR12107 precursor miRNA


Sequence

caaguaaaauuuauuuugagaguguuuuuaCUGAUGAGAGAGCGAAUGAUAaaccuuaaaucuuucucaauuuauaaacaauugggagauuccaaaaaaaaucaaauuuaUCAUUCGCGCUCUCAUCAUUAugaacgccuucaaauccugauuucaaauaa
......(((((...((((((.((((((.((.(((((((((.((((((((((((...........((((((((.......))))))))((((........))))...)))))))))))).))))))))).)).)))))).))))))....))))).......

Structure
-caagua   -uau   a   u C     A      --------ccuuaaaucuu    ua 
    aaauu  uuugag guguuu ua UGAUGAGAG GCGAAUGAUAaa          ucucaauu u
    |||||  |||||| |||||| || ||||||||| ||||||||||||          |||||||| a
    uuuag  aaacuu cgcaag AU ACUACUCUC CGCUUACUauuu          aggguuaa a
aauaaac   uccu   c   u U     G      aaacuaaaaaaaaccuuag    ca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr4: 1005818-1005978 [+]

Database links

Mature csi-miR12107-5p

Accession MIMAT0048971
Description Citrus sinensis csi-miR12107-5p mature miRNA
Sequence 31 - CUGAUGAGAGAGCGAAUGAUA - 51
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature csi-miR12107-3p

Accession MIMAT0048972
Description Citrus sinensis csi-miR12107-3p mature miRNA
Sequence 111 - UCAUUCGCGCUCUCAUCAUUA - 131
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 28054378
  MicroRNA annotation of plant genomes - Do it right or not at all
  "Taylor RS, Tarver JE, Foroozani A, Donoghue PC"
  Bioessays (2017) 39:1600113