miRBase entry: csi-MIR1515b

Stem-loop csi-MIR1515b


Accession
MI0039684
Description
Citrus sinensis csi-MIR1515b precursor miRNA

Literature search
1 open access papers mention csi-MIR1515b
(1 sentences)

Sequence

ucgauuugcaUCAUUUUUGCGUGCAAUGAUCCcgaauuugcucucuuacucaacuuucuuuuuaauuuacaaauauucauguuuauugguuugaaaaauagaaaaaaaaauucuaauuuuuguuaacggggaucuggAUCAUUCACGCAAAAAUGAUUugacucgugaguuggc
.((((((((((((((((((((((.((((((((.((......(((((....(((.((((...(((((..(((........)))..)))))...))))..(((((.......)))))....))).....))))))).)))))))))))))))))))))).......))))))))..

Structure
-u    -------       C    c auuugc   -uacu  ----------------------c  uuu   uu  aau 
 cgauuugc    aUCAUUUUUGCGUG AAUGAUCC ga   ucucu   caa            uuuc  uuaau aca  a
 ||||||||    |||||||||||||| |||||||| ||   |||||   |||            ||||  ||||| |||  
 guugagug    UAGUAAAAACGCAC UUACUAgg cu   agggg   guu            aaag  gguua ugu  u
cg    cucaguU       -    u ------   caauu  uuuaaucuuaaaaaaaaagauaa  uuu   uu  acu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr1: 22746989-22747162 [+]
Clustered miRNAs
1 other miRNA is < 10 kb from csi-MIR1515b
Name Accession Chromosome Start End Strand Confidence
Database links

Mature csi-miR1515b-5p

Accession MIMAT0048959
Description Citrus sinensis csi-miR1515b-5p mature miRNA
Sequence 11 - UCAUUUUUGCGUGCAAUGAUCC - 32
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature csi-miR1515b-3p

Accession MIMAT0048960
Description Citrus sinensis csi-miR1515b-3p mature miRNA
Sequence 138 - AUCAUUCACGCAAAAAUGAUU - 158
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 28054378
  MicroRNA annotation of plant genomes - Do it right or not at all
  "Taylor RS, Tarver JE, Foroozani A, Donoghue PC"
  Bioessays (2017) 39:1600113