miRBase entry: csi-MIR3627b

Stem-loop csi-MIR3627b


Accession
MI0039681
Description
Citrus sinensis csi-MIR3627b precursor miRNA


Sequence

gggucauaagcaggagacauacgcaacaacgacagagcuuaauuagcacaaaagugaggaaaaauuauaaaggaaaguaaucgaagccaagccaaggccugcaugaauuuuaaggcaagcacaugcuagaaaaagaaauuaaaagaaguucaggggcucUUGUCGCAGGAGCGUUGGCACCugcaccggccaccguguguauguggugucgcaagugccagcauccugugacaagaagcccuaaaacuucuucgcucacauuuuu
.((((....(((((.(.(..((((..(..(((((((((((......(((....))).......(((((........)))))....(((.......)))(((.((...((((((((((......))))...........))))))...)).))))))))).)))))..)..))))..)).)))))...))))...(((((...(((((((((((.(((....)))..)))))))(((((........))))))))).)))))....

Structure
-------------------------------------------------------------------------g  auaa   a a au  aa aa   -   aauuagcacaaaagugaggaaaaauuauaaaggaaaguaaucgaagccaagccaa 
                                     gguc  gcagg g c acgc c cgaca gagcuu                            g
                                     ||||  ||||| | | |||| | ||||| ||||||                            g
                                     ccgg  cguCC C G UGCG G GCUGU cucggg                            c
uuuuuacacucgcuucuucaaaaucccgaagaacaguguccuacgaccgugaacgcugugguguaugugugcca  -cca   A - GU  AG AC   U   gacuugaagaaaauuaaagaaaaagaucguacacgaacggaauuuuaaguacguc 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr6: 19944464-19944728 [+]
Clustered miRNAs
2 other miRNAs are < 10 kb from csi-MIR3627b
Name Accession Chromosome Start End Strand Confidence
Database links

Mature csi-miR3627b-3p

Accession MIMAT0048955
Description Citrus sinensis csi-miR3627b-3p mature miRNA
Sequence 160 - UUGUCGCAGGAGCGUUGGCACC - 181
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 28054378
  MicroRNA annotation of plant genomes - Do it right or not at all
  "Taylor RS, Tarver JE, Foroozani A, Donoghue PC"
  Bioessays (2017) 39:1600113