miRBase entry: csi-MIR2275b

Stem-loop csi-MIR2275b


Accession
MI0039679
Description
Citrus sinensis csi-MIR2275b precursor miRNA


Sequence

ccauuugcauuucuuuauuaguuguauguaAGAAUUGGAUGGAACUAAACAgauuaacuacuaaauaguaagaucgaaauauucuuuuucugUUUAGUUUCCUCCAAUAUCUUAucuccaacuucuaaacuauacaacgcaaaaauaaaguucuaaguaauuggaggaccaaaacagacauguc
(((.((((....(((((((.(((((((((((((((((((.(((((((((((((...((((.....))))((((.........))))..))))))))))))).)))))).))))))................))))))).....)))))))......)))).))).........(((....))).

Structure
--------------------  u  --auuu    ----a    ----------------   -   U       ----------------uua  c 
          cca uugc   cuuuauu   guuguau        guaAGA AUUGGA GGAACUAAACAga          acua u
          ||| ||||   |||||||   |||||||        |||||| |||||| |||||||||||||          |||| a
          ggu aaug   gaaauaa   caacaua        uAUUCU UAACCU CUUUGAUUUgucu          ugau a
cuguacagacaaaaccagga  u  aaucuu    aaacg    ucaaaucuucaaccuc   A   C       uuuucuuauaaagcuagaa  a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
JH999163.1: 326415-326598 [+]

Database links

Mature csi-miR2275b-5p

Accession MIMAT0048952
Description Citrus sinensis csi-miR2275b-5p mature miRNA
Sequence 31 - AGAAUUGGAUGGAACUAAACA - 51
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature csi-miR2275b-3p

Accession MIMAT0048953
Description Citrus sinensis csi-miR2275b-3p mature miRNA
Sequence 93 - UUUAGUUUCCUCCAAUAUCUUA - 114
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 28054378
  MicroRNA annotation of plant genomes - Do it right or not at all
  "Taylor RS, Tarver JE, Foroozani A, Donoghue PC"
  Bioessays (2017) 39:1600113