miRBase entry: csi-MIR169f

Stem-loop csi-MIR169f


Accession
MI0039641
Description
Citrus sinensis csi-MIR169f precursor miRNA

Literature search
5 open access papers mention csi-MIR169f
(12 sentences)

Sequence

agccuaacaugaagaaagaaccuuguuugaUAGCCAAGGAUGACUUGCCUugcuuuuaaagaaaggucucucaacuuuagcuuagcuacauauauagcuaguauccuugugcagguuccaaggcaagucgucuuuggcuauuuugacaggcucuuauuauucaugcuagacuu
...(((.((((((..((((.(((.(((.((((((((((((((((((((((((..........((((.............(((.(((((......))))))))..))))..........))))))))))))))))))))))))..)))))).))))....)))))).)))....

Structure
-agc  a   --ga  a  u  -u            cuuuuaaaga  ucucucaacuuua  u   ca 
  cua caugaa  aaga ccu guu gaUAGCCAAGGAUGACUUGCCUug     aagg       gcu agcua u
  ||| ||||||  |||| ||| ||| ||||||||||||||||||||||||     ||||       ||| |||||  
  gau guacuu  uucu gga cag uuaucgguuucugcugaacggaac     uucc       uga ucgau a
uuca  c   auua  c  -  uu            cuuggacgug  -----------ua  -   au 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr6: 14255727-14255899 [-]

Database links

Mature csi-miR169f-5p

Accession MIMAT0048895
Description Citrus sinensis csi-miR169f-5p mature miRNA
Sequence 31 - UAGCCAAGGAUGACUUGCCU - 50
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 28054378
  MicroRNA annotation of plant genomes - Do it right or not at all
  "Taylor RS, Tarver JE, Foroozani A, Donoghue PC"
  Bioessays (2017) 39:1600113