miRBase entry: sly-MIR10541

Stem-loop sly-MIR10541


Accession
MI0033709
Description
Solanum lycopersicum sly-MIR10541 precursor miRNA


Sequence

caauaAGUCACUUUGAUGAUUGUCAAACAcuauaauaagugaaaaacugauuuuuaagucaguuuaaccaacuuaaaagccaauucaaacgaacacauauuaaaauguuugacaauuaucagagugacuuguuuua
.((((((((((((((((((((((((((((...(((((.(((..(((((((((....)))))))))..................(((....)))))).)))))...))))))))))))))))))))))))))))...

Structure
--c              cua   a  --------------------------aa     u 
  aauaAGUCACUUUGAUGAUUGUCAAACA  uaaua gug              aaacugauu u
  ||||||||||||||||||||||||||||  ||||| |||              ||||||||| 
  uuguucagugagacuauuaacaguuugu  auuau cac              uuugacuga u
auu              aaa   a  aagcaaacuuaaccgaaaauucaaccaa     a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr4: 43414327-43414462 [+]

Database links

Mature sly-miR10541

Accession MIMAT0042035
Description Solanum lycopersicum sly-miR10541 mature miRNA
Sequence 6 - AGUCACUUUGAUGAUUGUCAAACA - 29
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 25218481
  Prediction and characterization of Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) responsive novel microRNAs in Solanum lycopersicum
  "Pradhan B, Naqvi AR, Saraf S, Mukherjee SK, Dey N"
  "Virus Res (2015) 195:183-195