miRBase entry: sly-MIR10533

Stem-loop sly-MIR10533


Accession
MI0033693
Description
Solanum lycopersicum sly-MIR10533 precursor miRNA


Sequence

aaagaUCUUAUGAAUUCUAGGUCUUCUuucaucagcccaauuucuucuuuuauaaaaacaauugaauaagcuugaaauuuaacaaauuauuguaguuuuugauuagaagauuuaugaauaguaagaagucccgcuucucaaugagugauagaccacucucuaugaaucuucuacucaaaaacuuuaaaaaauugcuuaauuucgaagcucagucaauugcuucaauaaaggaagaaauuaggccggugaaagacaacuuagaguucauaagaucuaua
..((((((((((((((((((((..(((((((((.(((.(((((((((((((((..((.(((((((...(((((((((((...(((.((.(((.(((((((((.(((((((((((((.......((((((...))))))....(((((......)))))..))))))))))))).))))))))).))).)).)))...)))))).)))))...))))))).))..))))))))))))))).))).)))))))))..))))))))))))))))))))...

Structure
-aa          CU     a  c        aa a    aua   -   uaa  a a  u     u       ---------------aauagua   c 
  agaUCUUAUGAAUUCUAGGU UCUuucauc gcc aauuucuucuuuuau aa caauuga  agcuu gaaauu  caa uu uug aguuuuuga uagaagauuuaug           agaagu 
  |||||||||||||||||||| ||||||||| ||| ||||||||||||||| || |||||||  ||||| ||||||  ||| || ||| ||||||||| |||||||||||||           |||||| c
  ucuagaauacuugagauuca agaaagugg cgg uuaaagaaggaaaua uu guuaacu  ucgaa cuuuaa  guu aa aau ucaaaaacu aucuucuaaguau           ucuucg 
aua          ac     c  a        ac c    gac   g   uuc  a a  u     c       cucucaccagauagugaguaac   c 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr12: 1443488-1443765 [+]

Database links

Mature sly-miR10533

Accession MIMAT0042019
Description Solanum lycopersicum sly-miR10533 mature miRNA
Sequence 6 - UCUUAUGAAUUCUAGGUCUUCU - 27
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 25218481
  Prediction and characterization of Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) responsive novel microRNAs in Solanum lycopersicum
  "Pradhan B, Naqvi AR, Saraf S, Mukherjee SK, Dey N"
  "Virus Res (2015) 195:183-195