miRBase entry: sly-MIR9474

Stem-loop sly-MIR9474


Accession
MI0029115
Description
Solanum lycopersicum sly-MIR9474 precursor miRNA

Literature search
2 open access papers mention sly-MIR9474
(3 sentences)

Sequence

cacauaggucuguaacugggccacaauuacUGUAGAAGUCAUGAAUAAAAUGugguuauaacgagugcuacuaguucugaaaaaucaaaauucucaguugaccuugucacucauuucuuuuuucuuuggaaauuauuaaccccgauaaaaucuaaguuuccaaaggcuuuaauguuacucgucaaguaaauggugaugaguugguaauguuaagguuuuuggaaucuuggauuuuaucggaguuaaugacuuuugaaggaaagaaaugaguggcuaagucgauggagaauuuugauuuuucagaaccaguaacacucauuaugacuacaUUUUGUUCGCAGAUACUACAGUgauuguagccauuuuauggacucaugug
(((((.(((((((((...(((.(((((((((((((..(((.((((((((((((((((((((.(((((.((((.((((((((((((((((((((((.((((((...((((((((((((((..((((((((((.((((((((.(((((((((((((((.(((((((((((((((((((((((((((.........))))))))....))))))))))))))))))).))))))))))))))).)))))))).))))))))))))))))))))))))...)))))).)))))))))))))))))))))).)))).))))).))))))))))))))))))))..))).))))))))))))).)))...))))))))).)))))

Structure
   a     cug  c       AA  -A          c   c  a           a   cuu       uu     a    c        u          ----    agu 
cacau ggucuguaa  ggc acaauuacUGUAG GUC UGAAUAAAAUGugguuauaa gagug uacu guucugaaaaaucaaaauucuc guugac  gucacucauuucuu uucuuuggaa uuauuaac ccgauaaaaucuaag uuccaaaggcuuuaauguu  acucguca  a
||||| |||||||||  ||| ||||||||||||| ||| |||||||||||||||||||| ||||| |||| |||||||||||||||||||||| ||||||  |||||||||||||| |||||||||| |||||||| ||||||||||||||| |||||||||||||||||||  ||||||||  a
gugua ucagguauu  ccg uguuagUGACAUC UAG GCUUGUUUUacaucaguauu cucac auga caagacuuuuuaguuuuaagag uagcug  cggugaguaaagaa aggaaguuuu aguaauug ggcuauuuuagguuc aagguuuuuggaauuguaa  ugaguagu  a
   c     uua  a       -A  AC          a   a  c           g   aau       --     c    a        u          uggu    ggu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr8: 62139543-62139921 [-]

Database links

Mature sly-miR9474-5p

Accession MIMAT0035463
Description Solanum lycopersicum sly-miR9474-5p mature miRNA
Sequence 31 - UGUAGAAGUCAUGAAUAAAAUG - 52
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature sly-miR9474-3p

Accession MIMAT0035464
Description Solanum lycopersicum sly-miR9474-3p mature miRNA
Sequence 330 - UUUUGUUCGCAGAUACUACAGU - 351
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24376253
  Global and local perturbation of the tomato microRNA pathway by a trans-activated DICER-LIKE 1 mutant
  Kravchik M, Sunkar R, Damodharan S, Stav R, Zohar M, Isaacson T, Arazi T
  J Exp Bot (2014) 65:725-739