miRBase entry: sly-MIR167b

Stem-loop sly-MIR167b


Accession
MI0029112
Description
Solanum lycopersicum sly-MIR167b precursor miRNA
Gene family
MIPF0000023; MIR167_1

Literature search
24 open access papers mention sly-MIR167b
(168 sentences)

Sequence

ucucacuucuguauguugguuuuuugagagguUAAAGCUGCCAGCAUGAUCUGGuaagaacaaaauccuauuauauuucaucuauauuuucuuauaaaaagaagaaaugaauuuaaauuugaauuuuuuguaaaaaaaaaauguugagguuuuuaauuuccuucuuuuggauuugaaaaaaagaaaauuaaauuuuuguaaggauuuuauuucuuugaagaaaauauagauagauagcuuugguuccaucAGGUCAUCUAGCAGCUUCAAUcacucaccaacaauacacacaaagga
.........(((((((((((.....(((.((((.(((((((.((.((((((((((..((((..((..(((((.......((((((((((((((...((((((((((((......((((((.(((.((((........)))).))).))))))...)))).))))))))...........(((((((...(((((((....)))))))..))))))).)))))))))))))).)))))..)).)))).)))))))))))).))))))).)))).))))))))).))))).........

Structure
ucucacuuc   -   uuuuu  a  A    C C     aa  aa uc   auauuuc       ----------------------------------------------aua    -  gaauuu   g  u  gua 
     uguau guuggu   gag gguU AAGCUGC AG AUGAUCUGGu gaac aa cuauu    aucuauauuuucuu                         aaaagaag aaau   aaauuu aau uuuu  a
     ||||| ||||||   ||| |||| ||||||| || |||||||||| |||| || |||||    ||||||||||||||                         |||||||| ||||   |||||| ||| ||||  
     acaua caacca   cuc cUAA UUCGACG UC UACUGGAcua cuug uu gauag    uagauauaaaagaa                         uuuucuuc uuua   uuugga uug aaaa  a
aggaaacac   a   -----  a  C    A -     -c  -g uc   ------a       guuucuuuauuuuaggaauguuuuuaaauuaaaagaaaaaaaguuuagg    c  ---auu   g  u  aaa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr2: 38817780-38818076 [-]

Database links

Mature sly-miR167b-5p

Accession MIMAT0035457
Description Solanum lycopersicum sly-miR167b-5p mature miRNA
Sequence 33 - UAAAGCUGCCAGCAUGAUCUGG - 54
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature sly-miR167b-3p

Accession MIMAT0035458
Description Solanum lycopersicum sly-miR167b-3p mature miRNA
Sequence 251 - AGGUCAUCUAGCAGCUUCAAU - 271
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24376253
  Global and local perturbation of the tomato microRNA pathway by a trans-activated DICER-LIKE 1 mutant
  Kravchik M, Sunkar R, Damodharan S, Stav R, Zohar M, Isaacson T, Arazi T
  J Exp Bot (2014) 65:725-739