miRBase entry: sly-MIR9470

Stem-loop sly-MIR9470


Accession
MI0029103
Description
Solanum lycopersicum sly-MIR9470 precursor miRNA


Sequence

ucacccaaaaugucacacuacuaaaugguaaagaaagacagucacccaagaaaguuuaggaaaaguugcuaggugggcaaagguaaccuugaaaaugcgagcugcaccaacaggauuguccuccgucauacauuggcgaauuggggggcUGAAAUCCAUGAGCCUAAACUauagcccucgccuuuggcaugguugcauacaaauauuguggugauaagguccaacucaauuuucuauuuucccaaucacgugcacacaaaaaccaagcuggcucuaguuauuuaaugacacacagugaguggaguucaagagagggcuacagUUUGGCUCAUGGAUUUUAGCaaaccauuucuccauguuugucagacgacaauacuguuggaccaacuugcauuuucgggaucaccuuuguccggcaagcaaccuuuucugaaacuugcuuaggugauuuucuucuucccuguauguaguggaacauuuuugcuga
(((.(.(((((((..((((((.....((..(((((.((.(((((((.(((.((((((.((((((((((((.(.(((((((((((...((((((((((((((.((..(((((((..(((((.((.(.((.((((.((.(((.(((...(((((((((((((((((.(((((.((((((((..(((.(((.(((((((((((((...)))).(((((..((.....................))..)))))))))).......)))).)))(((((((.(((((...........))))).))))))).))).)))))))).))))))))))))))))))))))...))).))).)))))).)).).)).)))))..)))))))..)).))))))))))))))...))))))))))).).))))).))))))).)))))).))).))))))).))))))).)).....))))))..))))))).).)))

Structure
  c c    ca   uaaau ua   a c    c  a   a    -   a g      aac       c ca    ga   c c u u  u c  u  ggg         U   a    gc  -------------------------------------u  a  -------   acaaauauuguggugauaaggucc 
uca c aaaaugu cacuac   gg aagaa ga agucacc aag aaguuu ggaaaag uugcu g ugggcaaaggu  cuugaaaaugcgag ug ccaacag uuguc uc g ca acau gg gaa ugg  gcUGAAAUCCAUGAGCC AAACU uagcccuc cuu                   ggc uggu    ugcau            a
||| | ||||||| ||||||   || ||||| || ||||||| ||| |||||| ||||||| ||||| | |||||||||||  |||||||||||||| || ||||||| ||||| || | || |||| || ||| |||  ||||||||||||||||| ||||| |||||||| |||                   ||| ||||    |||||            a
agu g uuuuaca gugaug   cc uucuu cu uuagugg uuc uucaaa ucuuuuc aacga c gccuguuucca  gggcuuuuacguuc ac gguuguc aacag ag c gu ugua cc cuu acc  CGAUUUUAGGUACUCGG UUUga aucgggag gaa                   ucg acca    acgug            c
  c u    ag   uaugu -c   - u    a  g   g    c   a g      cua       a ca    au   c a u u  - u  u  aaa         -   c    -a  cuugaggugagugacacacaguaauuuauugaucucgg  a  aaaacac   cacuaacccuuuuaucuuuuaacu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr8: 393508-393994 [+]
Clustered miRNAs
1 other miRNA is < 10 kb from sly-MIR9470
Name Accession Chromosome Start End Strand Confidence
Database links

Mature sly-miR9470-5p

Accession MIMAT0035439
Description Solanum lycopersicum sly-miR9470-5p mature miRNA
Sequence 150 - UGAAAUCCAUGAGCCUAAACU - 170
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature sly-miR9470-3p

Accession MIMAT0035440
Description Solanum lycopersicum sly-miR9470-3p mature miRNA
Sequence 323 - UUUGGCUCAUGGAUUUUAGC - 342
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24376253
  Global and local perturbation of the tomato microRNA pathway by a trans-activated DICER-LIKE 1 mutant
  Kravchik M, Sunkar R, Damodharan S, Stav R, Zohar M, Isaacson T, Arazi T
  J Exp Bot (2014) 65:725-739