miRBase entry: mes-MIR403b

Stem-loop mes-MIR403b


Accession
MI0024329
Description
Manihot esculenta mes-MIR403b precursor miRNA
Gene family
MIPF0000290; MIR403


Sequence

aagagucaaaagaggaagaggcauauuucagguuugugcgugaaucuaauauagacauuuuucuuuccacaaaagaucguaaaauucucucuaggaucuugUUAGAUUCACGCACAAACUCGuaaucugccuuuucgauuauccucgucucucuu
(((((......((((((((((((.(((.(.((((((((((((((((((((..(((......)))........((((((.((..........)).)))))))))))))))))))))))))).).))).))))))).......)))))....)))))

Structure
   ucaaaa   -------    u  u a          auagacauuuuucuuuccacaa   g aaau 
aagag   gagga    agaggca auu c gguuugugcgugaaucuaau           aagauc ua  u
|||||   |||||    ||||||| ||| | ||||||||||||||||||||           |||||| ||   
uucuc   cuccu    uuuccgu uaa G UCAAACACGCACUUAGAUUg           uucuag au  c
   --ucug   auuagcu    c  u C          ----------------------   g cucu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
scaffold00080: 55747-55901 [-]

Database links

Mature mes-miR403b

Accession MIMAT0029287
Description Manihot esculenta mes-miR403b mature miRNA
Sequence 102 - UUAGAUUCACGCACAAACUCG - 122
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 22388699
  Computational identification of microRNAs and their targets in cassava (Manihot esculenta Crantz.)
  "Patanun O, Lertpanyasampatha M, Sojikul P, Viboonjun U, Narangajavana J"
  "Mol Biotechnol (2013) 53:257-269