miRBase entry: sly-MIR6022

Stem-loop sly-MIR6022


Accession
MI0020238
Description
Solanum lycopersicum sly-MIR6022 precursor miRNA
Gene family
MIPF0001588; MIR6022

Literature search
9 open access papers mention sly-MIR6022
(24 sentences)

Sequence

cccugaacggaacaauacgauccuggauauuauccuuuccaucacuaacuuauuucggcucaaaguuuuaaguugcaagguacucuuccuaagucaauucaaaacuucaugaaccuaacgcgacuugaucuuaaguuacauuuuacgaaaccucaaucuuggguagaggaccgugcaauugguuaaaacucggucuaaauaacuuagugaUGGAAGGGAGAAUAUCCAGGAugguauuguuccguucaggg
((((((((((((((((((.((((((((((((.((((((((((((((((.((((((.((((...((((((((((((((.(((.((((.((((((....((((........))))........((((((....))))))....................)))))).)))).))).))))))...)))))))).)))).)))))).)))))))))))))))).)))))))))))).))))))))))))))))))

Structure
         g      a        c   c  caa    ---   a  a  u   ucaauucaaaacuucaugaaccuaacgc   a 
cccugaacggaacaauac auccuggauauu uccuuuccaucacuaa uuauuu ggcu  aguuuuaa  guugca ggu cucu ccuaag              gacuug u
|||||||||||||||||| |||||||||||| |||||||||||||||| |||||| ||||  ||||||||  |||||| ||| |||| ||||||              |||||| 
gggacuugccuuguuaug uAGGACCUAUAA AGGGAAGGUagugauu aauaaa cugg  ucaaaauu  uaacgu cca gaga ggguuc              uugaau c
         g      G        c   u  --c    ggu   g  g  u   --------uaacuccaaagcauuuuaca   u 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr11: 3158675-3158925 [+]

Database links

Mature sly-miR6022

Accession MIMAT0023590
Description Solanum lycopersicum sly-miR6022 mature miRNA
Sequence 211 - UGGAAGGGAGAAUAUCCAGGA - 231
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 22307647
  MicroRNA regulation of plant innate immune receptors
  "Li F, Pignatta D, Bendix C, Brunkard JO, Cohn MM, Tung J, Sun H, Kumar P, Baker B"
  "Proc Natl Acad Sci U S A (2012) 109:1790-1795