miRBase entry: ame-mir-3774

Stem-loop ame-mir-3774


Accession
MI0016181
Description
Apis mellifera ame-mir-3774 precursor miRNA


Sequence

cuauuucacaaguuggauuaaaauuuuaagugaauuuuucuaaguuucuuaucuaacaauaagucauuguacguucuuucuuGAAAAAUUACUUAAGAUUGUCaguuaauuauuuuuuugaaaaauugg
...(((((.(((...((((((((((((((((((.((((((.(((...........(((((.....))))).........))))))))))))))))))))).....))))))...))).)))))......

Structure
---cua   c  uug   -----      a   u  uuucuuaucua   a 
   uuuca aag  gauuaa   aauuuuaaguga uuuuuc aag      acaau a
   ||||| |||  ||||||   |||||||||||| |||||| |||      ||||| g
   aaagu uuu  uuaauu   UUAGAAUUCAUU AAAAAG uuc      uguua u
gguuaa   u  uua   gaCUG      -   -  --uuucuugca   c 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
CM000067.5: 1050379-1050507 [-]

Database links

Mature ame-miR-3774-3p

Accession MIMAT0018551
Description Apis mellifera ame-miR-3774-3p mature miRNA
Sequence 83 - GAAAAAUUACUUAAGAUUGUC - 103
Evidence experimental
SOLID [1]

References

 1. PubMed ID: 20807255
  Next-generation small RNA sequencing for microRNAs profiling in the honey bee Apis mellifera
  "Chen X, Yu X, Cai Y, Zheng H, Yu D, Liu G, Zhou Q, Hu S, Hu F"
  "Insect Mol Biol (2010) 19:799-805