miRBase entry: ame-mir-3765

Stem-loop ame-mir-3765


Accession
MI0016169
Description
Apis mellifera ame-mir-3765 precursor miRNA


Sequence

acaugacaacagaaaauGAAGAAAAGGCAAGUUGAAAGAaucgaaacugauuuggauugaaauauaaauauaucguaaacaucuuuaaauggaaauugauuuuaaaaaaacuugccuuuccuuuac
................(((((.(((((((((((...((((((((...(.(((((((.((....................))..))))))).)...)))))))).....))))))))))).))))).

Structure
acaugacaacagaaaa   A      --GAA    aac g    -u aaauauaaa 
        uGAAG AAAGGCAAGUU   AGAaucga  u auuugga ug     u
        ||||| |||||||||||   ||||||||  | ||||||| ||     
        auuuc uuuccguucaa   uuuuaguu  g uaaauuu ac     a
---------------c   c      aaaaa    aaa g    cu aaaugcuau 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
CM000057.5: 14571928-14572053 [+]

Database links

Mature ame-miR-3765-5p

Accession MIMAT0018539
Description Apis mellifera ame-miR-3765-5p mature miRNA
Sequence 18 - GAAGAAAAGGCAAGUUGAAAGA - 39
Evidence experimental
SOLID [1]

References

 1. PubMed ID: 20807255
  Next-generation small RNA sequencing for microRNAs profiling in the honey bee Apis mellifera
  "Chen X, Yu X, Cai Y, Zheng H, Yu D, Liu G, Zhou Q, Hu S, Hu F"
  "Insect Mol Biol (2010) 19:799-805