miRBase entry: ame-mir-3762

Stem-loop ame-mir-3762


Accession
MI0016165
Description
Apis mellifera ame-mir-3762 precursor miRNA


Sequence

ugacuuaguaaaacgguAAGAUCUGUAAAUUAGAUGAUAuaugauauacuuauaugauauauuauaugauauauuauaugauauauuauauuauaucuuauauauuuauauccuuauuauuauauuu
.......((((...((((((...(((((((......(((((.((((((...((((((((((((((((((....)))))))))))))))))))))))).))))))))))))..)))))).))))....

Structure
ugacuua  aac   AUC    UAGAUG   u   cuu         u 
    guaa  gguAAG  UGUAAAU   AUAua gauaua  auaugauauauuauauga a
    ||||  ||||||  |||||||   ||||| ||||||  |||||||||||||||||| 
    uauu  uuauuc  auauuua   uauau cuauau  uauauuauauaguauauu u
---uuua  --a   -cu    ------   u   ---         a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
GL630375.1: 78797-78923 [-]

Database links

Mature ame-miR-3762-5p

Accession MIMAT0018535
Description Apis mellifera ame-miR-3762-5p mature miRNA
Sequence 18 - AAGAUCUGUAAAUUAGAUGAUA - 39
Evidence experimental
SOLID [1]

References

 1. PubMed ID: 20807255
  Next-generation small RNA sequencing for microRNAs profiling in the honey bee Apis mellifera
  "Chen X, Yu X, Cai Y, Zheng H, Yu D, Liu G, Zhou Q, Hu S, Hu F"
  "Insect Mol Biol (2010) 19:799-805