miRBase entry: csi-MIR166a

Stem-loop csi-MIR166a


Accession
MI0013315
Description
Citrus sinensis csi-MIR166a precursor miRNA
Gene family
MIPF0000004; MIR166

Literature search
7 open access papers mention csi-MIR166a
(17 sentences)

Sequence

gaagcuauuucuuuugaggGGAAUGUUGUCUGGCUCGAGGccacuaacuagaucuuugauuuaaucucaguugaucauauauuuguuucauuuuucuuccauaaaauuuaauuauauugagauacccaucauugaucuuaagauaauuaaguuagugacgUCGGACCAGGCUUCAUUCCCCCcaauuauugcuucuaucugc
(((((........(((.((((((((..((((((.((((.(.(((((((((((((..((((...((((((((((((..((.((((...................)))).)))))).))))))))....))))..)))))...........)))))))).).)))).))))))..)))))))).))).....))))).......

Structure
-------   uauuucuu  a    UU   C  G c    -----------   uu  -uua    -  ca u  guuucauu 
    gaagc    uug ggGGAAUG GUCUGG UCGA G cacuaacu      agauc ugau  aucucagu ugau ua auuu    u
    |||||    ||| |||||||| |||||| |||| | ||||||||      ||||| ||||  |||||||| |||| || ||||    u
    cuucg    aac CCCCUUAC CGGACC GGCU c gugauuga      ucuag acua  uagaguua auua au uaaa    u
cgucuau   ---uuauu  C    UU   A  g a    auuaauagaau   uu  ccca    u  -- u  auaccuuc 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr5: 444262-444463 [-]

Database links

Mature csi-miR166a-3p

Accession MIMAT0014090
Description Citrus sinensis csi-miR166a-3p mature miRNA
Sequence 161 - UCGGACCAGGCUUCAUUCCCCC - 182
Evidence experimental
Illumina [2]

Mature csi-miR166a-5p

Accession MIMAT0037373
Description Citrus sinensis csi-miR166a-5p mature miRNA
Sequence 20 - GGAAUGUUGUCUGGCUCGAGG - 40
Evidence experimental
Illumina [2]

References

 1. PubMed ID: 19585144
  Identification and characterization of 27 conserved microRNAs in citrus
  "Song C, Fang J, Li X, Liu H, Thomas Chao C"
  "Planta (2009) 230:671-685

 2. PubMed ID: 28054378
  MicroRNA annotation of plant genomes - Do it right or not at all
  "Taylor RS, Tarver JE, Foroozani A, Donoghue PC"
  Bioessays (2017) 39:1600113