miRBase entry: crt-MIR168

Stem-loop crt-MIR168


Accession
MI0013312
Description
Citrus reticulata crt-MIR168 precursor miRNA
Gene family
MIPF0000081; MIR168


Sequence

aguuaccggcggucucuaauUCGCUUGGUGCAGGUCGGGAAcugauuggcuaguuuuuuuuugaaauuuuuugacagcgagguggcguguuguaauuggucgucacguuuaaauuaaugauugaaaaaaaugcgaauuggaucccgccuugcaucaacugaaucggagaccgaggugagagauuggauggauauuuaccuu
.........((((((((.(((((.((((((((((.(((((.((((((.((..(((((((((...((((..((((....((.((((((.............)))))).))....)))).))))))))))))))).)))))).))))).)))))))))).))))).))))))))(((((((..(((.....))).))))))).

Structure
--------------------aguuaccgg    a   C     U   A   g ua     uga  uu  cagc g   uguug 
               cggucucu auUCG UUGGUGCAGG CGGGA cugauu gc guuuuuuuu  aauu uuga  ga guggcg   u
               |||||||| ||||| |||||||||| ||||| |||||| || |||||||||  |||| ||||  || ||||||   a
               gccagagg uaagu aacuacguuc gcccu gguuaa cg uaaaaaaag  uuag aauu  uu cacugc   a
uuccauuuauagguagguuagagagugga    c   c     c   a   g --     ---  -u  aaau g   ugguu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature crt-miR168

Accession MIMAT0014086
Description Citrus reticulata crt-miR168 mature miRNA
Sequence 21 - UCGCUUGGUGCAGGUCGGGAA - 41
Evidence not_experimental

References

 1. PubMed ID: 19585144
  Identification and characterization of 27 conserved microRNAs in citrus
  "Song C, Fang J, Li X, Liu H, Thomas Chao C"
  "Planta (2009) 230:671-685