miRBase entry: ccl-MIR168

Stem-loop ccl-MIR168


Accession
MI0013299
Description
Citrus clementina ccl-MIR168 precursor miRNA
Gene family
MIPF0000081; MIR168


Sequence

guuaccggcggucucuaauUCGCUUGGUGCAGGUCGGGAAcugauuggcuaguuuuuuuuugaaauuuuuugacagcgagguggcguguuguaauuggucgucacguuuaaauuaaugauugaaaaaaaugcgaauuggaucccgccuugcaucaacugaaucggagaccgaggug
..((((..((((((((.(((((.((((((((((.(((((.((((((.((..(((((((((...((((..((((....((.((((((.............)))))).))....)))).))))))))))))))).)))))).))))).)))))))))).))))).)))))))).))))

Structure
gu  gg    a   C     U   A   g ua     uga  uu  cagc g   uguug 
 uacc cggucucu auUCG UUGGUGCAGG CGGGA cugauu gc guuuuuuuu  aauu uuga  ga guggcg   u
 |||| |||||||| ||||| |||||||||| ||||| |||||| || |||||||||  |||| ||||  || ||||||   a
 gugg gccagagg uaagu aacuacguuc gcccu gguuaa cg uaaaaaaag  uuag aauu  uu cacugc   a
--  -a    c   c     c   a   g --     ---  -u  aaau g   ugguu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ccl-miR168

Accession MIMAT0014073
Description Citrus clementina ccl-miR168 mature miRNA
Sequence 20 - UCGCUUGGUGCAGGUCGGGAA - 40
Evidence experimental
Northern [1]

References

 1. PubMed ID: 19585144
  Identification and characterization of 27 conserved microRNAs in citrus
  "Song C, Fang J, Li X, Liu H, Thomas Chao C"
  "Planta (2009) 230:671-685