miRBase entry: ath-MIR836

Stem-loop ath-MIR836


Accession
MI0005392
Description
Arabidopsis thaliana ath-MIR836 precursor miRNA

Literature search
1 open access papers mention ath-MIR836
(1 sentences)

Sequence

gcaaagcugccauuuuauaguccaaaacuuaaauuucguguuugcaagucuccacccaucgaaggaaacacuagaagagauauaauuuauuugaggggagaaauauuugacacggaagcauagcuccauauccuucaauggaggugugguccuucaacaaaaauaccccccucuugaaacucuguuucaccacaccuccauugaaggaccugaagcuaugcuuccuugucauauuccuuaccaucaaauaaaugcucuguuuUCCUGUGUUUCCUUUGAUGCGUGGagacuuuuaaaaacgaaauuuaaguuugggcuaaaauaaacggcaguuuug
.((((((((((.(((..(((((((((.((((((((((((.((((.((((((((((.(((((((((((((((..(((((.(....((((((((((((..((.((((..(((((.((((((((((((.((..((((((((((((((((((((.........................(((((...)))))))))))))))))))))))))..)).)))))))))))).))))))))).))..)).))))))))))....).)))))..))))))))))))))).)))))))))).)))).)))))))))))))))))))))....))).))))))))))

Structure
g     a  --ua     a      g  c     c        ua   g uaua     - gg a  uu   c      c ua          ccuucaacaaaaauaccccccucuu   u 
 caaagcugcc uuu  uaguccaaa cuuaaauuucgu uuug aagucuccac caucgaaggaaacac gaaga a  auuuauuuga gg ag aaua ugaca ggaagcauagcu ca uccuucaauggagguguggu             gaaac 
 |||||||||| |||  ||||||||| |||||||||||| |||| |||||||||| ||||||||||||||| ||||| |  |||||||||| || || |||| ||||| |||||||||||| || ||||||||||||||||||||             ||||| c
 guuuugacgg aaa  aucggguuu gaauuuaaagca aaau uucagaGGUG GUAGUUUCCUUUGUG CUuuu u  uaaauaaacu cc uc uuau acugu ccuucguaucga gu aggaaguuaccuccacacca             cuuug 
-     c  uaaa     -      a  u     C        UC   g cucg     a au c  --   u      a cc          -------------------------   u 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr2: 10634280-10634616 [-]

Database links

Mature ath-miR836

Accession MIMAT0004257
Description Arabidopsis thaliana ath-miR836 mature miRNA
Sequence 263 - UCCUGUGUUUCCUUUGAUGCGUGG - 286
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 17182867
  A diverse and evolutionarily fluid set of microRNAs in Arabidopsis thaliana
  "Rajagopalan R, Vaucheret H, Trejo J, Bartel DP"
  "Genes Dev (2006) 20:3407-3425