miRBase entry: ath-MIR835

Stem-loop ath-MIR835


Accession
MI0005391
Description
Arabidopsis thaliana ath-MIR835 precursor miRNA
Gene family
MIPF0001136; MIR835

Literature search
2 open access papers mention ath-MIR835
(7 sentences)

Sequence

ugcucgauucuucagauagaaauucuggucaucuuuguguuuaggcuuuUUCUUGCAUAUGUUCUUUAUCucuauugauugauauuguucaaugagcaacauacuuuucucuucuaccuggauuuguuugaugguuuuaagaacucuguucuuuuugacguuuuacccaacaauauaacuucuguuguagucaucuucugcugcaacccauccacaaagcuuaucaugcaagauuaaacccuuucucgauggguugcaagagaacaucacuaaaauagaaguaacauuguuggggaaaaacgucacaaauccagguauuagagaauaggaugcugaucguugaaaauaacuaucuauaaagaUGGAGAAGAUACGCAAGAAAGaguuguaaacacaaagc
...........(((((.......)))))....(((((((((((.((((((((((((.(((.((((((((((.(((.(((.(.((((.((((((((.((.((..((.((((((..(((((((((((((...........((((((...))))))...((((((((.(((((((((...(((((((((.((((.((.((((..(((((((((((...((((...(((......)))......))))...)))))))))))..)))).)).)))).)))))))))...)))))))))..)))))))))))))))))))))..)))))).))..)).)).)))))))))))).).))).))).)))))))))).))).))))))))))))..))))))))))).

Structure
ugcucgauucuucagauagaaauucuggucau      -g      A  G     c  u  u a  g    g a ua u   uc       uugaugguuuuaagaacucuguucuuuuu    -a     aua     g  c c  gc      cac  ---cuu  au 
                cuuuguguuua gcuuuUUCUUGC UAU UUCUUUAUCu uau gau g uauu uucaauga ca ca cu uucucu uaccuggauuugu               gacguuuu cccaacaau  acuucuguu uagu au uucu ugcaacccauc  aaag   auc g
                ||||||||||| |||||||||||| ||| |||||||||| ||| ||| | |||| |||||||| || || || |||||| |||||||||||||               |||||||| |||||||||  ||||||||| |||| || |||| |||||||||||  ||||   |||  
                gaaacacaaau ugaGAAAGAACG AUA AAGAGGUaga aua cua c auaa aaguugcu gu gu ga aagaga auggaccuaaaca               cugcaaaa ggguuguua  ugaagauaa auca ua aaga acguuggguag  uuuc   uag c
-------------------------------c      gu      C  G     a  u  u a  -    a c ag u   uu       -----------------------------    ag     caa     a  c c  ga      cuc  ccaaau  aa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr1: 28544454-28544853 [-]

Database links

Mature ath-miR835-5p

Accession MIMAT0004255
Description Arabidopsis thaliana ath-miR835-5p mature miRNA
Sequence 50 - UUCUUGCAUAUGUUCUUUAUC - 70
Evidence experimental
454 [1]

Mature ath-miR835-3p

Accession MIMAT0004256
Description Arabidopsis thaliana ath-miR835-3p mature miRNA
Sequence 363 - UGGAGAAGAUACGCAAGAAAG - 383
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 17182867
  A diverse and evolutionarily fluid set of microRNAs in Arabidopsis thaliana
  "Rajagopalan R, Vaucheret H, Trejo J, Bartel DP"
  "Genes Dev (2006) 20:3407-3425