miRBase entry: ath-MIR832

Stem-loop ath-MIR832


Accession
MI0005388
Description
Arabidopsis thaliana ath-MIR832 precursor miRNA


Sequence

aagaaagaaaaaauaagugacaaguaacaaacaugagaaaggugaaacuUGCUGGGAUCGGGAAUCGAAAgauccgaaagccagucuuuagaggauucugaacgggcuagugaaaguaaacuugugaugugaccauauugugcaauaugaauguaaguuggugguguggucaucucacaagguggcuaagucaucucacuuauuuucuuaacgaaagcaucagcccguuuagcaucaucuucuugaagcuugccuuucgcaucuuUUGAUUCCCAAUCCAAGCAAGguucaccuuuuuuuuugccaugaccuuuacaaaauauccaaauuuug
...........................((((...(((((((((((..((((((.((((.((((((((((((((.((((((.(((.(((((((((((.(((((((((((.(((..(((...(((((((.((((((((((((..((((..........)))).)))))))))))).)))))))...)))((((......)))).(((((.....)))))))).)))))))))))....)))))).))))).))).)))))).)))))))))))))).)))).))))))..)))))))))))))))............((((((......))))))

Structure
---aagaaagaaaaaauaagugacaaguaa  cau      aa   G  C       c   c  u   -   ---u      a  ----------------------------aa  aaa    u      ug  auga 
               caaa  gagaaagguga cuUGCU GGAU GGGAAUCGAAAgau cgaaag cag cuuua gaggau  cugaacgggcu gug               agu  cuuguga gugaccauauug caau  a
               ||||  ||||||||||| |||||| |||| |||||||||||||| |||||| ||| ||||| ||||||  ||||||||||| |||               |||  ||||||| |||||||||||| ||||   
               guuu  uuuuuuccacu GAACGA CCUA CCCUUAGUUuucua gcuuuc guu gaagu cuucua  gauuugcccga uac               ucg  gaacacu uacugguguggu guug  u
guuuuaaaccuauaaaacauuuccaguacc  ---      ug   A  A       c   c  c   u   cuac      c  gaaagcaauucuuuuauucacucuacugaa  gug    c      -g  aaug 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr4: 6413010-6413342 [+]

Database links

Mature ath-miR832-5p

Accession MIMAT0004250
Description Arabidopsis thaliana ath-miR832-5p mature miRNA
Sequence 50 - UGCUGGGAUCGGGAAUCGAAA - 70
Evidence experimental
454 [1]

Mature ath-miR832-3p

Accession MIMAT0004251
Description Arabidopsis thaliana ath-miR832-3p mature miRNA
Sequence 266 - UUGAUUCCCAAUCCAAGCAAG - 286
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. PubMed ID: 17182867
  A diverse and evolutionarily fluid set of microRNAs in Arabidopsis thaliana
  "Rajagopalan R, Vaucheret H, Trejo J, Bartel DP"
  "Genes Dev (2006) 20:3407-3425