miRBase entry: ath-MIR829

Stem-loop ath-MIR829


Accession
MI0005385
Description
Arabidopsis thaliana ath-MIR829 precursor miRNA
Gene family
MIPF0001142; MIR829

Literature search
5 open access papers mention ath-MIR829
(11 sentences)

Sequence

acgucaaaauugauuaacaaaaagucaaugaaucauucuaccaauugacuuguACUUUGAAGCUUUGAUUUGAAccugucaauugguaucaaagcuucuaaaucuuugaAGCUCUGAUACCAAAUGAUGGAAUCAAAUUAAAGCUUCAAGGUAGuagucaucuuggcagagaaaagaaaaagcacuucgaguuuaccaucuugau
........(((((((.......))))))).......(((.((((.(((((..(((((((((((((((((((((..((((((.(((((((((.((((((.........)))))).))))))))).))))))..)))))))))))))))))))))..)))))..)))).)))................(((((........))))).

Structure
acgucaaaauugauuaacaaaaagucaaugaaucau  a  -u   ug           Ac   a     a   uaa 
                  ucu ccaa ugacu uACUUUGAAGCUUUGAUUUGA cuguca uugguauca agcuuc  a
                  ||| |||| ||||| ||||||||||||||||||||| |||||| ||||||||| ||||||  u
                  aga gguu acuga AUGGAACUUCGAAAUUAAACU GGUAGU AACCAUAGU UCGAag  c
-uaguucuaccauuugagcuucacgaaaaagaaaag  c  cu   uG           AA   A     C   uuu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr1: 11834022-11834226 [-]

Database links

Mature ath-miR829-3p.1

Accession MIMAT0004245
Description Arabidopsis thaliana ath-miR829-3p.1 mature miRNA
Sequence 110 - AGCUCUGAUACCAAAUGAUGGAAU - 133
Evidence experimental
454 [1], Illumina [3]

Mature ath-miR829-3p.2

Accession MIMAT0004246
Description Arabidopsis thaliana ath-miR829-3p.2 mature miRNA
Sequence 134 - CAAAUUAAAGCUUCAAGGUAG - 154
Evidence experimental
454 [1-2], cloned [2], Illumina [3]

Mature ath-miR829-5p

Accession MIMAT0032019
Description Arabidopsis thaliana ath-miR829-5p mature miRNA
Sequence 54 - ACUUUGAAGCUUUGAUUUGAA - 74
Evidence experimental
Illumina [4]

References

 1. PubMed ID: 17182867
  A diverse and evolutionarily fluid set of microRNAs in Arabidopsis thaliana
  "Rajagopalan R, Vaucheret H, Trejo J, Bartel DP"
  "Genes Dev (2006) 20:3407-3425

 2. PubMed ID: 19815687
  Hypoxia-responsive microRNAs and trans-acting small interfering RNAs in Arabidopsis
  "Moldovan D, Spriggs A, Yang J, Pogson BJ, Dennis ES, Wilson IW"
  "J Exp Bot (2010) 61:165-177

 3. PubMed ID: 17299599
  High-throughput sequencing of Arabidopsis microRNAs: evidence for frequent birth and death of MIRNA genes
  Fahlgren N, Howell MD, Kasschau KD, Chapman EJ, Sullivan CM, Cumbie JS, Givan SA, Law TF, Grant SR, Dangl JL, Carrington JC
  PLoS One (2007) 2:e219

 4. PubMed ID: 24119003
  Integrated RNA-seq and sRNA-seq analysis identifies novel nitrate-responsive genes in Arabidopsis thaliana roots
  Vidal EA, Moyano TC, Krouk G, Katari MS, Tanurdzic M, McCombie WR, Coruzzi GM, Gutiérrez RA
  BMC Genomics (2013) 14:701