miRBase entry: ath-MIR402

Stem-loop ath-MIR402


Accession
MI0001071
Description
Arabidopsis thaliana ath-MIR402 precursor miRNA
Gene family
MIPF0001123; MIR402

Literature search
5 open access papers mention ath-MIR402
(6 sentences)

Sequence

cgugguagauaaguuugaguugcauaguggcagucuuccuuuguuuguuaacccauauuuucaugaUUCGAGGCCUAUUAAACCUCUGuuacaucugcuuuuugaaaaguugucauuuuucugaaaucuucuugccucaauuuccaacagcagauucaucuuucauuggaugauccguuaguuuuugauagaaaaaaugaggugggaagaaauuaagacugacuucgaaauagccuuuaaaauagggguuuauagaccucgaaucauaucaaacgagucugcuacuaugcuacugaaaacuuuaucaaa
..(((((((....(((.(((.((((((((((((.(((.....(((((...............(((((((((((.((((.(((((((((((......((((((((((.....((((....(((....(((((((((((((.((((.((((((.(((.(((((......)))))))).))).))).......))))...))))))))))))).....))).))))))))))).)))......))))))))))))))).)))))))))))..)))))))).)))))))))))).))).)))..)))))))..

Structure
cg    uaag  g  u      u  ccuuu   uuaacccauauuuuc      C  U      acaucu  -    aaguu  uuuu  -gaaa       --a  ------c  -  a  u   uu 
 ugguaga  uuu agu gcauaguggcag cuu   guuug        augaUUCGAGG CUAU AAACCUCUGuu   gcu uuuugaa   guca  ucu   ucuucuugccuca  uuuc    aac agc gau caucu c
 |||||||  ||| ||| |||||||||||| |||   |||||        ||||||||||| |||| |||||||||||   ||| |||||||   ||||  |||   |||||||||||||  ||||    ||| ||| ||| |||||  
 acuauuu  aaa uca cguaucaucguc gag   caaac        uacuaagcucc gaua uuuggggauaa   cga aaagcuu   cagu  aga   agaaggguggagu  aaag    uug uug cua guagg a
aa    --ca  g  u      u  -----   -------------ua      a  -      aauuuc  u    -----  ---c  auuaa       aaa  auaguuu  a  c  -   uu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr1: 29016520-29016828 [+]

Database links

Mature ath-miR402

Accession MIMAT0001003
Description Arabidopsis thaliana ath-miR402 mature miRNA
Sequence 67 - UUCGAGGCCUAUUAAACCUCUG - 88
Evidence experimental
cloned [1], Northern [1], MPSS [2], 454 [3]

References

 1. PubMed ID: 16954541
  MicroRNAs and other small RNAs enriched in the Arabidopsis RNA-dependent RNA polymerase-2 mutant
  "Lu C, Kulkarni K, Souret FF, MuthuValliappan R, Tej SS, Poethig RS, Henderson IR, Jacobsen SE, Wang W, Green PJ, Meyers BC"
  "Genome Res (2006) 16:1276-1288

 2. PubMed ID: 17182867
  A diverse and evolutionarily fluid set of microRNAs in Arabidopsis thaliana
  "Rajagopalan R, Vaucheret H, Trejo J, Bartel DP"
  "Genes Dev (2006) 20:3407-3425

 3. PubMed ID: 15258262
  Novel and stress-regulated microRNAs and other small RNAs from Arabidopsis
  "Sunkar R, Zhu JK"
  "Plant Cell (2004) 16:2001-2019