miRBase entry: ath-MIR401

Stem-loop ath-MIR401


Accession
MI0001070
Description
Arabidopsis thaliana ath-MIR401 precursor miRNA

Literature search
3 open access papers mention ath-MIR401
(3 sentences)

Sequence

uauauagacccuaaaaacguccagggacuaauaaugcaaauauggaaaucuucuggggcaaacuugagcuucugaaaacuugaaagcguuuaggguuuuugcugggcCGAAACUGGUGUCGACCGACAccaagagugugucgcucgacacucaucgcugauuccugaaccaaaaucguucuuaguuuccuuuuccuuaguuuuugcuccaaaaugucuccuuaucuccauuguugucccauugcauagaa
......(((.........)))..(((((.(((((((...(((.(((.((.((.(((((((((.(((((.....(.(((((.((.((((.((..(((((....(.(((.((....((((((((.(((((((....).)))))).))))))))..))))).).....)))))..)).)))).))))))).).....)))))..))))))))).)).)).))).)))...))))))))))))...........

Structure
uauauagacccuaaaaacgucca   u    caa  u  a c c     -c   cuucu a   u a  u ag   -uugc g  C AACU    C   - a 
            gggac aauaaug  aua gga au uu uggggcaaa uugag   g aaacu ga agcg uu gguuu   u ggc GA  GGUGUCGA CGACAc c a
            ||||| |||||||  ||| ||| || || ||||||||| |||||   | ||||| || |||| || |||||   | ||| ||  |||||||| |||||| | 
            cccug uuguuac  uau ccu ug aa accucguuu gauuc   c uuuga uu uugc aa ccaag   a ucg cu  ucacagcu gcugug g g
------------aagauacguua   -    cuc  u  c u a     uu   cuuuu c   - c  u aa   uccuu g  - --ac    c   u a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr4: 5020237-5020486 [-]

Database links

Mature ath-miR401

Accession MIMAT0001002
Description Arabidopsis thaliana ath-miR401 mature miRNA
Sequence 108 - CGAAACUGGUGUCGACCGACA - 128
Evidence experimental
cloned [1]

References

 1. PubMed ID: 15258262
  Novel and stress-regulated microRNAs and other small RNAs from Arabidopsis
  "Sunkar R, Zhu JK"
  "Plant Cell (2004) 16:2001-2019