Stem-loop sequence mdm-MIR530a

AccessionMI0035597 (change log)
DescriptionMalus domestica miR530a stem-loop
Literature search

1 open access papers mention mdm-MIR530a
(2 sentences)

Stem-loop
  --acagcgca u     uu u      u      -g  c  a  u    cuugaaaaacccuaaagccaaagcuucagagaauggaaaagguuuuagauauau 
5'      ga gccaaaaug gc uuuaucugcauu gcaccugcacuu ugcu guuc uguu cuuccuuc                           g
       || ||||||||| || |||||||||||| |||||||||||| |||| |||| |||| ||||||||                            
3'      cu ugguuuuac cg aaguggacguga cguggacgugga acga caag acga gaaggaag                           a
  acaaaaauua -     -- u      c      ga  a  g  -    acuaaagguaaaaggaagaraagggaauaaggaaaggagaacaguaaaaacaag 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates Overlapping transcripts
MDC007946.169: 468-724 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mdm-miR530a

Accession MIMAT0043542
Sequence

32 - 

ugcauuugcaccugcacuugu

 - 52

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
"Identification of apple miRNAs and their potential role in fire blight resistance" Kaja E, Szczesniak MW, Jensen PJ, Axtell MJ, McNellis T, Makalowska I Trees Genet Genomes. 11:812(2014).