Stem-loop sequence gma-MIR9760

AccessionMI0031057 (change log)
DescriptionGlycine max miR9760 stem-loop
Stem-loop
  c          c     a   ugcaa    ag - uu   cccuuguuaagcacauccaagagaccaagacuaaauu 
5' cucaacaaucaaaacuaca cauccagaa aagca   uuagggau uc ga guaug                   a
  ||||||||||||||||||| ||||||||| |||||   |||||||| || || |||||                   
3' gaguuguuaguuuugaugu guaggucuu uucgu   aauccuua gg cu cauau                   a
  -          a     c   -ucug    aa a uu   ccugauguaguuccggguuggaaaucaagaauggaua 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Glycine_max_v2.0; GCA_000004515.3) Overlapping transcripts
chr5: 38654713-38654911 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence gma-miR9760

Accession MIMAT0036395
Sequence

174 - 

uggaugauguaguuuugauug

 - 194

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1