Stem-loop sequence gma-MIR9746h

AccessionMI0031035 (change log)
DescriptionGlycine max miR9746h stem-loop
Gene family MIPF0001884; MIR9746
Stem-loop
  aca  c c            a   c     ---guuuu   a a         -   c  a      u uu        ucucagcugagaaguuauuuuuggucagauuuaaagcaacuuaacuacauaugucaccuuaaaacagaacaguacucaucuauugcuauuacuauugcggugcaacaaa 
5'  guu uc aauugagauucaagcacuuuucu ugugg uuuaaggugu    auugc ug gcaagauguugaaugcag ggauu aua aacaaauuguca ac uugcaugccuuaagu                                                       u
   ||| || ||||||||||||||||||||||| ||||| ||||||||||    ||||| || |||||||||||||||||| ||||| ||| |||||||||||| || |||||||||||||||                                                       u
3'  caa ag uuaacucuaaguuugugaaaaga guacc aaauuccaca    uaacg au cguuuuacaacuuacguu cuuaa uau uuguuuaacagu ug aacguacggaauucg                                                       u
  -ac  u a            a   u     agguacgu   a c         a   u  c      u uu        auuugauaaaaaccaaccuaagcuuuguugaauuggugaauauaacgaaguuuuaucuucucaugaguuuaugauauguguuguucaaauuacaguaagaagauuguaa 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Glycine_max_v2.0; GCA_000004515.3) Overlapping transcripts
chr8: 11768911-11769382 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence gma-miR9746h

Accession MIMAT0036373
Sequence

444 - 

aaaguguuugaaucucaauuagau

 - 467

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1