Stem-loop sequence gma-MIR9735

AccessionMI0031017 (change log)
DescriptionGlycine max miR9735 stem-loop
Stem-loop
  -                  c      g   u   c c c  a      gca  cccuu  au 
5' uuugguacggcuuaaguucaacuuuggaggaaaaa auggauguuau gugcuu aagcc ug aa uuu gugcggcuuaa  cga   aagc g
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||| ||||| || || ||| |||||||||||  |||   ||||  
3' aaaccaugucgaauucggguugaaaccuccuuuuu uaccuacgaug cacgaa uucgg ac uu aaa uacgucgaauu  guu   uuug c
  g                  a      a   -   - u c  c      --a  -----  ac 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Glycine_max_v2.0; GCA_000004515.3) Overlapping transcripts
chr2: 8544212-8544403 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence gma-miR9735

Accession MIMAT0036355
Sequence

6 - 

uacggcuuaaguucaacuuuggag

 - 29

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1