Stem-loop sequence hvu-MIR5048b

AccessionMI0021507 (change log)
DescriptionHordeum vulgare miR5048b stem-loop
Gene family MIPF0001453; MIR5048
Literature search

4 open access papers mention hvu-MIR5048b
(26 sentences)

Stem-loop
  -  ac      ggu       ggug  u  u  ---  u  u  u   c    u  -    u  a  --    -ccca    uccaugacuaaaaaaagcaaaaaaguaauaaugggguguuguguucucaca 
5' ucua aauauauuugca  uuuaggucuaagu  aaua cga cucu  gaa aua uga aaccuu acaaauu gcu gauuauuu guag gcu auuauugu   caugcaua                          a
  |||| ||||||||||||  |||||||||||||  |||| ||| ||||  ||| ||| ||| |||||| ||||||| ||| |||||||| |||| ||| ||||||||   ||||||||                          a
3' ggau uuauaugaacgu  agauccagauuua  uuau guu gaga  cuu uau auu uuggaa uguuuaa uga cuaguaag uauc uga uaguaaua   guacguau                          g
  a  cu      -ac       auug  -  -  acg  c  u  u   -    -  a    u  g  aa    ccuaa    uaguuucguaaguagaaggaaguguucaaaaacaauuugaaaagguagaaa 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Database links

Mature sequence hvu-miR5048b

Accession MIMAT0024817
Sequence

11 - 

uauuugcagguuuuaggucuaa

 - 32

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:22489137 "Identification and characterization of microRNAs from barley (Hordeum vulgare L.) by high-throughput sequencing" Lv S, Nie X, Wang L, Du X, Biradar SS, Jia X, Weining S Int J Mol Sci. 13:2973-2984(2012).