Stem-loop sequence mtr-MIR2592bf

AccessionMI0018309 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592bf stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592bf
(2 sentences)

Stem-loop
  a    -c  ----   -   ---  c --cau   a  uaag       c    a    gc  a gg  -     c    c   c        a     u       u   c u   -c g     a   -     -   a 
5' uuaacaa uuga  uuccg ccaga  agau gu   uaguu ggg  gugcauuccaacua aacaauu ucuuacc ugaa ug guaa uucaaacuug caaacggc aggacu aagcauuucgcucggc uucauguuuu ccuuugaaaagau aaauu uu uuagg ug uuuagauga gguau uaagugucaa ggaaug a
  ||||||| ||||  ||||| |||||  |||| ||   ||||| |||  |||||||||||||| ||||||| ||||||| |||| || |||| |||||||||| |||||||| |||||| |||||||||||||||| |||||||||| ||||||||||||| ||||| || ||||| || ||||||||| ||||| |||||||||| |||||| c
3' aauuguu aacu  ggggu ggucu  ucug ua   aucaa ccu  cacguaagguugau uuguuaa agaaugg acuu ac cauu aaguuugaac guuugucg uccuga uuuguaaagugggccg aaguacaaaa ggaaacuuuucua uuuaa aa aaucc ac aaaucuacu ccaua guucacgguu uuuuac c
  -    ca  uaac   a   cau  u acaac   -  --ua       a    c    aa  - ua  u     a    -   u        a     -       -   a c   aa g     a   a     g   u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr7: 30663785-30664214 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2592bf

Accession MIMAT0021203
Sequence

172 - 

aggcugguuuagaugaaggua

 - 192

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).