Stem-loop sequence mtr-MIR2592be

AccessionMI0018308 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592be stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592be
(2 sentences)

Stem-loop
  auaaa    ----   -   ---  c ca a  -ag u  u        u     auc  a    -   c       a uc   -  -   a         u    u   c   g  - g     a   g   -aaa   a 
5'   aaguuuga  uuccg ccaga  agau gu uu guu  gg aaug gcauuccaacuauaac auugucuuac  ugaa uuggguaa uucaaa uugccaaacgaca g cucaa cauu cgccc acauucauguuuuuccu ugaaaaga uaaauu uuguua gcu g uuuagauga gguauu aagugu  ggaaug a
    ||||||||  ||||| |||||  |||| || || |||  || |||| |||||||||||||||| ||||||||||  |||| |||||||| |||||| ||||||||||||| | ||||| |||| ||||| ||||||||||||||||| |||||||| |||||| |||||| ||| | ||||||||| |||||| ||||||  |||||| c
3'   uucaaacu  ggggu ggucu  ucug ua aa caa  cc uuac cguaagguugauguug uaacagaaug  acuu aacccauu aaguuu agcgguuuguugu c gaguu guaa gcggg uguaaguacaaaaagga acuuuucu auuuaa aacaau cga c aaaucuacu ccauaa uucacg  cuuuac c
  -auug    uaac   a   cau  u ac -  gaa -  c        u     gaa  -    u   a       - cu   c  a   c         u    u   a   a  a g     a   g   guug   u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr7: 22606713-22607142 [+]
intergenic
Clustered miRNAs
< 10kb from mtr-MIR2592be
mtr-MIR5554cchr7: 22600323-22600427 [-]
mtr-MIR2592bechr7: 22606713-22607142 [+]
Database links

Mature sequence mtr-miR2592be

Accession MIMAT0021202
Sequence

170 - 

aggcugguuuagaugaaggua

 - 190

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).