Stem-loop sequence mtr-MIR2592ay

AccessionMI0018302 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592ay stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592ay
(2 sentences)

Stem-loop
  aucaa  c  ----   -   ---  c --cau   a  uaag                c  a    -          ag                u      u   c    -c g     a   -     -   a 
5'   aag uuga  uuccg ccaga  agau gu   uaguu ggg  gugcauuccaacugcaacaauugucuuaccu ugaa ugggguaa uucaaacuugccaaacggcc gacucaagcauuucgcucggcauucauguuuu ccuuugaaaaga uaaauu uuguuagg ug uuuagauga gguau uaagugucaa ggaaug a
    ||| ||||  ||||| |||||  |||| ||   ||||| |||  ||||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||| |||||||| || ||||||||| ||||| |||||||||| |||||| c
3'   uuc aacu  ggggu ggucu  ucua ua   gucaa ccu  cacguaagguugauguuguuaacagaaugga acuu accccauu aaguuugaacgguuuguugg cugaguucguaaagugggccguaaguacaaaa ggaaacuuuucu auuuaa aacaaucc ac aaaucuacu ccaua guucacgguu cuuuac c
  aauug  a  uaac   a   cau  u acaac   -  --ua                a  -    u          -a                -      u   a    ac g     a   a     g   u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr3: 19276056-19276486 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2592ay

Accession MIMAT0021196
Sequence

172 - 

aggcugguuuagaugaaggua

 - 192

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).