Stem-loop sequence mtr-MIR2592as

AccessionMI0018296 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592as stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592as
(2 sentences)

Stem-loop
  aucaacaac  a   -   ---  c ca a -uag u a g     g        c    a       a gu   - a                 u      u   c     - g     a   -aag   -   a 
5'     uug uuccg ccaga  agau gu uu gu  gg aa gu cauuccaacu caacaauugucuuac uuugaaug gauaaauucaaac u caaaca ac ggacucgagcauuucgcucggcauucauguuuu cuuuugaaaaga uaaauu uuguuaggcu g uuuagauga gguauu  ugucaa ggaaug a
      ||| ||||| |||||  |||| || || ||  || || || |||||||||| ||||||||||||||| |||||||| ||||||||||||| | |||||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||| |||||||||| | ||||||||| ||||||  |||||| |||||| c
3'     aac ggggu ggucu  ucug ua aa cg  cc uu ca guaagguuga guuguuaauagaaug aaacuuac cuauuuaaguuug a guuugu ug ccugaguucguaaagcgagcuguaaguacaaaa ggaaacuuuucu auuuaa aacaauccga c aaaucuacu ccauaa  acgguu cuuuac c
  --------u  -   a   cau  u ac - ugaa - a a     g        u    a       g ug   a a                 -      u   a     a g     a   guua   g   u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr3: 37750179-37750596 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2592as

Accession MIMAT0021190
Sequence

171 - 

aggcugguuuagaugaaggua

 - 191

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).