Stem-loop sequence mtr-MIR2592aq

AccessionMI0018294 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592aq stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592aq
(2 sentences)

Stem-loop
  -uuaa uaag                c  a   -           c                 u      u   c     - g     a   -aag   -   a 
5'   gg  gugcauuccaacugcaacaauugucuuaccu ugaa uggggu aauucaaacuugucaaacggc aggacucaagcauuucgcucggcauucauguuuu ccuuugaaaaga uaaauu uuguuaggcu g uuuagauga gguauu  ugucaa ggaaug a
    ||  ||||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||||| ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |||||| |||||||||| | ||||||||| ||||||  |||||| |||||| c
3'   cc  cacguaagguugauguuguuaacagaaugga acuu acccca uuaaguuugaacgguuuguug uccugaguuuguaaagugggccguaaguacaaaa ggaaacuuuuuu auuuaa aacaauccga c aaaucuacu ccauaa  acgguu cuuuac u
  gucaa -uua                a  -   g           -                 -      u   a     a g     a   guua   g   u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr3: 12319184-12319535 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2592aq

Accession MIMAT0021188
Sequence

136 - 

aggcugguuuagaugaaggua

 - 156

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).