Stem-loop sequence mtr-MIR2592ah

AccessionMI0018270 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592ah stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592ah
(2 sentences)

Stem-loop
  caguu - u      c      g a c     aua     c ca       a     c     a   uc     gaa      gag  u c     u   c   ccaccgaa ug  uu 
5'   gg aa gugcauuccaac acaacaauugu uu c uugaauggg  aauucaaac ug aaacaacaggacuc agcauuucgc aagaaccuc uguuu ccuuugaaaa  uaaauuuuugu  gcu g uuuagauga gguauu aagug    u agg c
    || || |||||||||||| ||||||||||| || | |||||||||  ||||||||| || |||||||||||||| |||||||||| ||||||||| ||||| ||||||||||  |||||||||||  ||| | ||||||||| |||||| |||||    | |||  
3'   cc uu cacguaagguug uguuguuaaca aa g aacuuaccc  uuaaguuug ac uuuguuguccugag ucguaaagcg uucuuggag acaaa ggaaacuuuu  auuuaaaaaca  cga c aaaucuacu ccauaa uucac    a ucc a
  -aauc a c      a      g a a     -ca     a ag       c     -     c   ga     aua      aua  c -     u   -   -------- gu  ua 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr5: 27900788-27901137 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2592ah

Accession MIMAT0021164
Sequence

70 - 

caacaggacucaagcauuucgc

 - 91

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).