Stem-loop sequence mtr-MIR2592ac

AccessionMI0018265 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2592ac stem-loop
Gene family MIPF0000815; MIR2592
Literature search

1 open access papers mention mtr-MIR2592ac
(2 sentences)

Stem-loop
  ---   auug  cau   gua  caa  ug ---acuu - u a  a              -    a        a   -a   g  u                a        cu cc    u   c   c  c  a a 
5'  guuuga  ucc  ccaga  aga  uugu u    gg aa gu cauu caacuacaacaauugucuuaccuuugaa ugggguaa uucaaacuugccaaac acagg cucaa cauu cgcccgacauucauguuuuuccuuugaaaaga uaaauuuuuguuagg ug uuagauga gguauu aagug caa gaa ug g
   ||||||  |||  |||||  |||  |||| |    || || || |||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||| |||||||||||||||| ||||| ||||| |||| |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| || |||||||| |||||| ||||| ||| ||| || g
3'  caaacu  agg  ggucu  ucu  agca a    cc uu ca guaa guugauguuguuagcagaauggagacuu accccauu aaguuugaacgguuug uguuc gaguu guaa gcgggcuguaaguacaaaaaggaaacuuuucu auuuaagaacaaucc ac aaucuacu ccauaa uucac guu cuu ac u
  uuu   ---a  --c   ---  ---  gu auccauc a c c  g              u    -        c   ag   -  -                a        -u ca    u   c   a  c  - u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr1: 4044329-4044748 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2592ac

Accession MIMAT0021159
Sequence

107 - 

caacaggacucaagcauuucgc

 - 128

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:21571671 "Stars and symbiosis: microRNA- and microRNA*-mediated transcript cleavage involved in arbuscular mycorrhizal symbiosis" Devers EA, Branscheid A, May P, Krajinski F Plant Physiol. 156:1990-2010(2011).