Stem-loop sequence nta-MIR172e

AccessionMI0021383 (change log)
DescriptionNicotiana tabacum miR172e stem-loop
Gene family MIPF0000035; MIR172
Literature search

6 open access papers mention nta-MIR172e
(21 sentences)

Stem-loop
  guuugcagauguagcaucaucaagauucacauaaaaaacgcauggugaugagcugaugaaaugacauuaauggccaaggcagcuuucugaag  a           a  ua    accugauuuaucauuaugccauuggaacgauacacagauaauuagca 
5'                                               gug gaaucuugaugaugcugcauc gcaa aacgacu                        u
                                                ||| ||||||||||||||||||||| |||| |||||||                        a
3'                                               uac cuuagaacuacuacgaugugg cguu uugcuga                        a
  ----------aauaacgacuacgucguaguaguucuaagaguggaaguuuuucgguaccgagaauuaauuaaaguaaaguggaacggaaaag  a           g  ug    cauaguuaacuugguaugguacaugggcaccguaagaacguguacuu 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Database links

Mature sequence nta-miR172e

Accession MIMAT0024693
Sequence

320 - 

agaaucuugaugaugcugcau

 - 340

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:22353177 "Identification of wounding and topping responsive small RNAs in tobacco (Nicotiana tabacum)" Tang S, Wang Y, Li Z, Gui Y, Xiao B, Xie J, Zhu QH, Fan L BMC Plant Biol. 12:28(2012).